این محصول از ترکیب آب صد در صد آشامیدنی و زعفران درجه یک ایرانی پس از طی مراحل زیر تولید می گردد:

photo_2017-01-29_19-54-20

  • آب آشامیدنی توسط دستگاه RO تصفیه شده و پس از جداسازی ناخالصی ها از آن، با اشعه UV استریل می شود.
  • اب خالص در تانکر های مخصوصی دخیره شده و سپس مقدار مشخصی از آن وارد لوله های پمپ می شود.
  • دمای آب توسط بخار داغ تا حد معینی افزایش داده می شود.
  • آب داغ با مقدار مشخصی از زعفران که قبلا با روش های خاصی پودر شده و توسط دستگاه مکش به تانکر ذخیره اضافه شده، ترکیب می شود.

photo_2017-01-29_19-57-30

  • بعد از مخلوط شدن آب و زعفران، به منظور دم کشیدن و دریافت عطر و رنگ طبیعی زعفران، این ترکیب به مدت زمان معین به همان حالت باقی می ماند.
  • مایع دم کشیده شده و پاستوریزه شده و وارد پمپ های تزریق می شود.
  • پس از تزریق مایع داخل کیسه آلومینیومی، گاز پیشرانه به منظور فعالسازی عمل اسپری، به فضای بین کیسه و جدار قوطی اضافه می شود. این گاز به هیچ عنوان با مایع زعفران داخل اسپری در تماس نبوده و از قوطی خارج نمی شود.
  • در نهایت مراحل درب بندی و شیرینگ توسط دستگاه های مخصوصی انجام و محصول نهایی به بازار عرضه می شود.

photo_2017-01-29_19-59-50