زرپاش بدون دیدگاه

پرسشهای متداول

مصاحبه اختصاصی با آقای مهندس مهدی بیداری مدیر عالی فروش و صادرات

۱- آقای بیداری به عنوان اولین سوال مختصری از تاریخچه صنایع غذایی زرپاش را توضیح دهید و بفرمائید از چه زمانی و توسط چه شخصی ایده تولید اسپری زعفران زرپاش بوجود آمد ؟

بیشتر بدانید