زرپاش بدون دیدگاه

زعفران، سرطان کبد را میتواند مهار کند

پژوهش تازه ای نشان داده است که، زعفران با بهبود فرایند اپوپتوز، با جلوگیری تکثیر بی رویه سلول ها و اثر ضدالتهابی که دارد، می تواند آغاز سرطان کبد یا گسترش آنرا به شکل قابل توجهی در موش ها مهار کند.

بیشتر بدانید